رضا خیاط زاده

مدیریت گروه خودرویی خیاط زاده
-نمایندگی ام وی ام 422
-عاملیت 702 کرمان خودرو
-عاملیت 601 آسان موتور
- عاملیت ام جی6101
Image