جهت مشاوره خرید خودرو
فرم را پر نمایید
محصولات FOWNIX
Image
TIGGO 8 PROMAX
حجم موتور : 2000 TGDI
انتقال نیرو : 7 سرعته DCT
حداکثر گشتاور : 390 نیوتن متر
Image
FX
حجم موتور : 1600 TGDI
انتقال نیرو : 7 سرعته DCT
حداکثر گشتاور : 290 نیوتن متر
Image
TIGGO 8 PRO
حجم موتور : 1600 TGDI
انتقال نیرو : 7 سرعته DCT
حداکثر گشتاور : 290 نیوتن متر
Image
ARRIZO 6 PRO
حجم موتور : 1500 توربوشارژ
انتقال نیرو : 9 سرعته CVT
حداکثر گشتاور : 210 نیوتن متر
Image
TIGGO 7 PRO
حجم موتور : 1500 توربوشارژ
انتقال نیرو : 9 سرعته CVT
حداکثر گشتاور : 230 نیوتن متر
محصولات MVM
Image
X22 PRO
حجم موتور : 1000 توربوشارژ
انتقال نیرو : 9 سرعته CVT
حداکثر گشتاور : 150 نیوتن متر
Image
X55 PRO
حجم موتور : 1500 توربوشارژ
انتقال نیرو : 9 سرعته CVT
حداکثر گشتاور : 230 نیوتن متر
Image
ARRIZO 5
حجم موتور : 1500 توربوشارژ
انتقال نیرو : 9 سرعته CVT
حداکثر گشتاور : 210 نیوتن متر